Kauppa Japanin kanssa seuraavalle tasolle

Suomi elää viennistä, on usein ilmoille heitetty toteamus. Se on totta, mutta viime aikoina lausahdus on kärsinyt inflaatiosta. Vientimme osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut pitkään. Pirkanmaalla vienti on lähtenyt vetämään, mutta olemme silti jäljessä sitä tasoa, jossa meidän pitäisi olla.

Kysynnän kasvaessa kuromme pikkuhiljaa kiinni suhdanteista aiheutunutta kuoppaa. Meillä on kuitenkin rakenteellinen ongelma, joka aiheutui Nokia-vetoisen teknologiaklusterin häviämisestä. Toinen haasteemme liittyy vientiyritystemme määrään. Meillä on suhteellisesti vähemmän kansainvälistyneitä Pk-yrityksiä kuin kilpailijamaillamme. Tätä ongelmaa yrittää taklata Team Finland -verkosto, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä.

Haasteet eivät varmasti ole ylitsepääsemättömiä maailman parhaan maan parhaille yrityksille. Dynaaminen teknologia-osaamisemme ja laadukkaat tuotteemme ovat varmasti kysyttyjä jatkossakin. Tarvitsemme kuitenkin uusia markkinoita tuotteillemme ja toisaalta uusia tuotteita olemassa oleville markkinoille.

Japani on EU:n toiseksi tärkein markkina-alue Aasiassa heti Kiinan jälkeen. Japani on iso, laatutietoinen markkina, jonka väestöllä on maksukykyä. Heinäkuun helteillä monelta meni vähemmällä huomiolla ohi vapaakauppaa koskeva hyvä uutinen; Japanin ja EU:n välinen vapaakauppasopimus sai sinetin.  Japani ja EU sen sijaan päättivät mennä kehityksessä eteenpäin. Valitsin sanani tarkasti, koska protektionismi eli kaupan esteet ovat nimenomaan menneisyyttä. Vapaakauppa on nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

Japanin markkinoilla on varmasti runsaasti käyttämätöntä potentiaalia suomalaisille yrityksille. Tällä hetkellä vientiä hallitsevat metsäteollisuuden tuotteet ja metalliteollisuus. Olisiko vientituotteemme jatkossa esimerkiksi elämykset ja ruoka? Tampereen kauppakamarin rekistereistä löytyy noin 20 Japanin kauppaa harjoittavaa yritystä. Ne ovat pääosin teknologiateollisuuden tuotteita. Tuntisivatko japanilaiset jatkossa Pirkanmaan näiden lisäksi myös Muumi-museosta ja lähiruuasta?

MARKUS SJÖLUND
Apulaisjohtaja
Tampereen kauppakamari

Tiina RopoComment