BusinessJapan_5_600x600.jpg

Vientipalvelut

Kartoitan asiakkailleni oikeat partnerit ja myyntikanavat sekä kokoan tarvittavaa tietoa suunnitelmallisen kasvun tueksi.

Laaja kontaktiverkosto, markkinatuntemus ja vuosien kokemus kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä tarjoavat vahvan pohjan yhdessä yrityksen kanssa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

BusinessJapan4.jpg

Delegaatiomatkat

Tavoitteenani on edistää yritysten liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia kohdemaassa. Osallistujat tutustuvat paikalliseen toimintaympäristöön oman toimialan näkökulmasta sekä verkostoituvat eri päättäjien ja potentiaalisten kumppaneiden kanssa.

Liiketoimintamatka Japaniin tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden koota tietoa tuotekehityksen ja kasvustrategian tueksi.

BusinessJapan2.jpg

VALMENNUKSET

Käytännönläheisten valmennusten sisältö räätälöidään yritysten tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Osallistujille muodostuu hyvä kokonaisnäkemys Suomen ja Japanin liiketoimintakulttuurien eroista, toimintaympäristön ominaispiirteistä sekä palvelun laadusta ja merkityksestä.

Tarjoan myös eväitä suunnitelmalliseen kasvuun sekä tietoa viennin rahoittamisesta.