Autoja ja juustoja

Huhtikuussa 2017 käytiin 18. neuvottelukierros vuonna 2013 aloitetuista neuvotteluista koskien Japanin ja EU:n välistä talouskumppanuussopimusta. Itse uskoin, että neuvottelukierroksia on tulossa vielä toinen mokoma lisää, koskeehan sopimus aluetta, joka vastaa yli 30% maailman GDP:stä. EU:n tärkeimpänä tavoitteena oli Japanin markkinoille pääsyn helpottaminen eurooppalaisille yrityksille poistamalla niiden maksamat yhden miljardin euron tullit. On arvioitu, että tämä kasvattaisi EU:n vientiä Japaniin noin 20 miljardilla eurolla vuosittain. Japanin tavoitteet olivat yhtä kunnianhimoiset. 

Näistä lähtökohdista oli helppo ennustaa neuvotteluille pitkää ikää. Olin itsekin skeptinen. Miten sovittaa yhteen Euroopan autoteollisuuden ja Japanin maatalouden tavoitteet? Miten avataan Japanin julkiset hankkeet eurooppalaisille yrityksille? 6.7.2017 se kuitenkin tapahtui! 

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja Japanin pääministeri Shinzo Abe ilmoittivat periaatteellisen yhteisymmärryksen saavuttamisesta. Vaikka auki olevia asioita on vielä lukuisia, oli päätös erittäin merkittävä. Se ikään kuin naulasi neuvottelut tilanteeseen, josta “ei ole enää paluuta”. Se antoi selkeän viestin Japanin yritysmaailmalle suunnasta - sekä maantieteellisestä, että siitä, että todelliset mahdollisuudet ovat myos globalisaatiossa eikä vain “Galapagossaarten” suojelluissa markkinoissa. 

Mitä kaikkea tämä tarkoittaa meidän suomalaisten yritysten kannalta? Koska voin odottaa, että tilauksia alkaa sataa sisään? Jokohan ensi vuonna japanilainen ostaja koputtelee yritykseni ovella? Ymmärrämme hyvin, että mikään kauppasopimus ei anna meille tällaista onnelaa. Kaikki on edelleenkin, paremmista lähtökohdista huolimatta, kiinni omasta aktiivisuudestamme. Kaupanteko on edelleenkin kiinni ihmisistä. Oikeista kontakteista. Hyvästä verkostosta. Oikean oven avaamisesta. Oikean narun vetämisestä. Yhdessä juodusta Sapporosta, Kirinista tai Asahista. Joskus jopa siitä raakkumisesta jota karaokeksi kutsutaan. Jos missä, niin Japanissa toimivin talouskumppanuussopimus on myös tätä. Haluamme olla kehittämässä Suomen ja Japanin välistä kauppaa. Olla toteuttamassa käytännössä herra Junckerin ja Abe-sanin korkealentoista kauppapoliittista retoriikkaa auttamalla suomalaisia yrityksiä pääsemään Japanin markkinoille. Jos koskaan, niin nyt on ajoitus kohdallaan!

SAKARI ROMU
Business Japan

Tiina RopoComment