Siitä lähdetään, että lähdetään,

totesi entinen kollegani, puhuessaan kasvusta ja kansainvälistymisestä. Kyseessä on selkeä päätös ja onnistuneimmissa esimerkeissä tähän liittyvät myös sitoutuminen ja suunnitelmallisuus. Vuodet Pirkanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisasiantuntijana tarjosivat näköalapaikan seurata eri toimialoja edustavien yritysten vientiponnisteluja. Esille nousivat globaalit mahdollisuudet, mutta myös haasteet, joiden kohtaamiseen tulee tarjota konkreettisia ratkaisuja.

Tämä on tavoitteena myös yrittäjänä auttaessamme muita yrityksiä löytämään kasvua Japanista. Kyseessä ovat markkinat, joille totta puhuen kaikkien ei kannata lähteä ja nekin, jotka ovat sinne päätyneet, ovat usein tulleet tavalla tai toisella löydetyksi. Lähteminen ja siihen liittyvät tavoitteet ja strategiat ei välttämättä ole se tutuin tapa kansainvälistyä. Lisähaasteen tuovat markkinoiden ominaispiirteet ja Japanin kohdalla puhumme alueesta, jossa perinteinen suomalainen malli ei toimi.

Japani tarjoaa kuitenkin potentiaalisen vaihtoehdon monelle yritykselle. Kysyntää on mm. terveyden ylläpitoa ja sairauksien hoitoa tukeville teknologioille sekä hyvinvointia edistäville palveluille ja tuotteille. Tarvetta on energia- ja ympäristöalan osaamiselle ja ratkaisuille sekä älykkäille koneille ja laitteille. Pohjoismainen design on tunnettua ja arvostettua japanilaisten kuluttajien keskuudessa. Unohtaa ei myöskään sovi matkailuun liittyviä hyvin tuotteistettuja palveluita.

Sanotaan, että on viisautta koota ympärilleen kokeneiden osaajien verkosto ja varmistaa monipuolinen kattaus tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdistämällä osaamisen ja kontaktit, pystymme tarjoamaan entistä vahvemman palvelukokonaisuuden. Pk-yrityksille on tarjolla myös toimivia rahoitusratkaisuja kansainvälistymisen edistämiseen ja mm. asiantuntijapalvelun hyödyntämiseen.

Kannattaa olla yhteydessä! Lähdetään yhdessä avaamaan tietä Japanin markkinoille.

TIINA ROPO
+358 50 597 3077
tiina(at)businessjapan.fi

Tiina RopoComment